Hotel Praha**** v jedinečném
prostředí českosaského švýcarska

Tipy na výlet

Hřensko

Poslední česká obec na pravém břehu Labe, výjimečná svojí údolní zástavbou, s dodnes patrnými parkovými úpravami s vyhlídkami. Vznikla na místě obchodního přístavu a skladišť. Od 19. století, kdy byla obec majetkem Clary- Aldringenů, se stala centrem turistiky.

Je ohrožována povodněmi (poslední v roce 2010) a řícením skal. Nejníže položené místo v Čechách (110 m n. m.).
 

Zajímavosti

K historickým památkám patří kostel sv. Jana Nepomuckého z 80. let 18. století a socha stejného světce.
Při silnici do Janova stojí pseudogotická kaple a nedaleko ní se nachází ve skále vytesána skalní Hiebelova kaple.
Na pravé straně čelní stěny hotelu Labe jsou umístěny letopočty udávající hladinu vody při povodních,
měřených od 19. století. Obec je výchozím místem k výletům do soutěsek říčky Kamenice, na Pravčickou bránu,
do údolí Suché Kamenice nebo přeshraničním přívozem do údolí Labe na české i saské straně.
 

Pravčická brána

Národní přírodní památka − jeden z nejznámějších morfologických útvarů českých skalních měst,který se nachází 3 km od Hřenska poblíž státní hranice se SRN.

Stal se symbolem Národního parku České Švýcarsko.

Svými rozměry (výška klenby 16 m a šířka téměř 27 m, šíře oblouku 7–8 m)
je největší pískovcovou skalní bránou v Evropě. Ze zpřístupněných skal nad restaurací Sokolí hnízdo
(budova z roku 1881) jsou úchvatné výhledy.
 

Edmundova (Tichá) soutěska

Patří k nejcennějším a nejzajímavějším částem Českého Švýcarska.
Je pojmenovaná po knížeti Edmundu Clary-Aldringenovi.
V hluboké soutěsce říčky Kamenice s vysokými pískovcovými stěnami
lze velmi názorně pozorovat tzv. zvrat vegetačních stupňů,
který se uplatňuje v důsledku klimatické inverze.
Znamená to, že v důsledku hromadění studeného vzduchu rostou
na dně soutěsky v nadmořské výšce okolo pouhých 150 m chladnomilné druhy,
například violka dvoukvětá, vranec jedlový nebo čípek objímavý,
které jinak nacházíme v horských, případně podhorských polohách.
Na hranách pískovcových stěn se vyskytuje rojovník bahenní,
charakteristický rostlinný druh Českosaského Švýcarska.
K typickým obyvatelům soutěsky patří také ledňáček říční,
skorec vodní, konipas horský, čáp černý, netopýr vodní, vzácně též vydra říční.
 

Divoká soutěska

Působivá přírodní partie úzké soutěsky řeky Kamenice, částečně přístupná jen převozem na pramicích.
Flóra i fauna je obdobná jako v Edmundově soutěsce. Pro jízdu na pramicích a pěší turistiku byla soutěska
upravena v roce 1898 zásluhou Horského spolku pro České Švýcarsko Gebirgsverein für die Böhmische
Schweiz, založený roku 1878 v Děčíně) a knížete Edmunda Clary-Aldringena
 

Trpasličí skála

Ve skále vytesané reliéfy trpaslíků a ženské tváře nad silnicí vedoucí z Rynartic do Jetřichovic.
Reliéfy vytesali v 70. až 80. letech 19. století místní lidoví umělci Eduard a Ernst Vaterovi.
Přístup je po strmých schodech vytesaných ve skále nebo po pěšině z Rynartic.

Kde nás najdete
Kontakt
Hotel Praha ****
407 17, Hřensko
+420 412 554 006
recepce-hotelhrensko@email.cz

Copyright ©2017 Hotel PRAHA Hřensko | All rights reserved
Made by: Confusers.cz